Stödcentrum BEDA, 1995-2008

Kvinnojouren Stödcentrum BEDA - för kvinnor utsatta för incest, rituella och andra sexuella övergrepp bildades 1995 av en grupp kvinnor i Göteborg.

I mitten av nittiotalet, mer än tjugo år före #metoo hösten 2017, var det mycket ovanligt att kvinnor berättade om sexuella övergrepp. TV visade sällan några inslag om ämnet, och om en utsatt kvinna deltog, var hon oftast anonym. Det var de professionella experterna, poliser, psykologer och läkare, som framträdde under eget namn och tolkade problemen.

Stödcentrum BEDA bildas

I Göteborg gick en grupp kvinnor samman för att stödja varandra och sprida kunskap om sexuellt våld. En viktig orsak var att de saknade stöd från samhället. När de berättade om sina erfarenheter, för t ex polis, psykolog eller läkare, så hände det ofta att de professionella inte trodde på dem. Därför ville kvinnorna starta egna stödgrupper, där de kunde dela sina upplevelser med varandra. Så bildade de Stödcentrum BEDA, en ideell förening och kvinnojour inom Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. De startade med samtalsgrupper och en jourtelefon som var öppen några timmar i veckan. Men för kvinnorna i föreningen var det viktigt, inte bara att hela sig själva, utan också att lyfta problemet i samhället.

Bryt Tystnaden!

Genom att tala öppet om sexuellt våld mot kvinnor och barn ville kvinnorna stoppa förövare från att begå nya övergrepp. Fyra år efter starten fick BEDA projektmedel som gjorde det möjligt att bredda och fördjupa arbetet. Nu kunde kommunikationen med media, yrkesgrupper och alllmänhet ta fart. Verksamheten växte och blev ett centrum för kunskap om sexuella övergrepp. När Stödcentrum BEDA:s medlemmar genomförde Brottsofferdagen 2002, tillsammans med Stödföreningen OSBORN – för utsatta pojkar och män, var det första gången som brottsoffer själva styrde innehållet. Tre år senare var BEDA remissinstans för den nya sexualbrottslagen. Du kan läsa mer på sidan Bryt Tystnaden! och om Stödcentrum BEDA:s alla projektarbeten.

Inger & Maria poddar om Stödcentrum BEDA:S historia

Vi heter Maria Nyman och Inger Grahn och har arbetat mot sexuellt våld i många år. Vi var med i Stödcentrum BEDA och drev projekt tillsammans. Nu poddar vi för Humlegårdens medlemmar och andra intresserade. Första avsnittet heter Kan vi prata? Här berättar vi lite om oss själva och funderar över hur det kan vara att tala om sex och känslor. Vi träffar också Hans Ekbrand som är sociolog. Hans och Maria arbetar tillsammans med studien Vad kan samhället lära sig av #metoo?

Maria Nyman                            Inger Grahn

 

 

 

 

 

 

 

Inger Grahn: ”Jag är en glad pensionär, vars grundinställning är att allt är möjligt och att det blir som det ska, även om det inte blir som jag har tänkt. I mitt arbete med människor har det varit viktigast att skapa trygghet för den hjälpsökande. Jag menar att bemötandet är grunden till helande.”

Maria Nyman: ”Jag är tacksam för vad andra utsatta kvinnor har gett mig. På Stödcentrum BEDA fick jag kraft och mod att utvecklas till den fria och skapande människa jag är idag. Om några år ska också jag gå i pension!”