Sluten stödgrupp

Den Slutna stödgruppen är sluten på så sätt att ett antal medlemmar kommer överens om att de vill träffas ett antal gånger i en serie. Deltagarna bestämmer själv hur ofta gruppen träffas, hur länge den ska träffas, om den vill ha ett tema till varje träff och hur lång rundorna ska vara.

Den Slutna stödgruppen startas igång av stödgruppsledarna vid de tre första träffarna. Sedan tar deltagarna hand om samtalstiderna själva, men är aldrig själva i lokalen då Sluten stödgrupp träffas under Humlegårdens öppettider.

Är du intresserad av att gå med i en Sluten stödgrupp anmäler du ditt intresse hos Humlegården och när det är tillräckligt många intresserade så får gruppen hjälp att komma igång.