Om Humlegården

Stödcentrum Humlegården är en ideell förening som ger olika former av stöd för kvinnor som utsatts för våldtäkt, sexuella övergrepp eller sexuella handlingar, en handling som är på ett sexuellt sätt och mot din egen vilja… oavsett din ålder, om du var barn, ungdom, vuxen och oavsett av vem/vilka. Sexuella handlingar behöver inte vara förenade med våld för att det ska bli traumatiserande minnen och reaktioner i din vardag…. kanske mycket senare i ditt liv.

Humlegården har inga professionella behandlare, men genom metoden hjälp till självhjälp och kvinna till kvinna skapas stöd och kraft. Här kan du få verktyg till att bearbeta ett sexuellt trauma i en lugn miljö.

Humlegårdens grund är att det kan vara läkande att mötas, att bearbeta tillsammans med andra som har samma traumaerfarenheter som en själv. Traumaminnen måste som sagt inte innehålla våld för att upplevas som trauma. På Humlegården stödjer vi varandra att hitta tillbaka till oss själva genom samtalsformerna; Stödgrupper, Enskilt samtal, Juridisk rådgivning och/eller Föreläsningar, Medlemsträffar och/eller andra Självbearbetande aktiviteter ex yoga, traumakurs, symbolmålning, skrivkurs, gränsdragningar och självförsvar (läs gärna mer på Aktuellt). Eller kanske Du bara vill vila, ta en enkel fika, läsa, skapa i lera eller skapa med färger, väva…

Stödcentrum Humlegården är och kan vara ett komplement till sjukvården. Vi har verksamhetsbidrag från Social Resurs, Göteborgs Stad och projektmedel från bl.a Socialstyrelsen och Brom (Brottsoffermyndigheten).

Stödcentrum Humlegården har varit verksam sedan 2008 med rötter och kunskap från Stödcentrum BEDA. Stödcentrum BEDA, Göteborg startades år 1995 och avslutades 2008.