Samverkan

På Stödcentrum Humlegården vet vi mycket väl att sexuella handlingar får många olika konsekvenser för den som utsatts och ett sexuellt trauma, stresspåslag kan få många olika uttryck. Kanske har du burit på minnen, alldeles ensam och det kan sätta sina spår, oavsett om du har barn-, ungdoms- eller vuxenminnen.

En del medlemmar har fått otaliga diagnoser av professionella som inte vågat fråga om grunden till olika problem: de sexuella handlingarna. Humlegården vet att en rad folksjukdomar är vanligare bland människor som utsatts för sexuella handlingar. Humlegården vet att en del medlemmar har olika behov och Humlegården samverka med andra organisationer och föreningar.

Humlegården är med i ett antal organiserade nätverk, samarbetar med olika kursledare som håller i de självbearbetande kurserna och Humlegården har en del samarbeten med andra organisationer och föreningar. Kort sagt är det bättre att vara fler.

Är du med i en organisation, förening och önskar någon form av samverkan, är du välkommen att höra av dig.