Vår värdegrund

Stödcentrum Humlegårdens verksamhet grundar sig på tanken att dela sina erfarenheter med andra som har liknande erfarenheter är läkande och stärker egenmakten.

Verksamheten utgår från medlemmarnas behov och en insikt om att en enskild medlems behov kan förändras över tid. Alla medlemmar tar ansvar för sin egen läkning och Humlegården ger den tid läkeprocessen kräver som också ger en ökad egenmakt.