Vad är sexualbrott?

Sexualbrott är när någon utsätts för en sexuell handling, en handling som är på ett sexuellt sätt mot din vilja eller när den som utsätts är under 15 år eller är en person i berondeställning. Sexualbrott innefattar bland annat våldtäkt, sexuellt övergrepp, sexuellt ofredande och koppleri.

Den 1 juli 2018 ändrades lagstiftningen för sexualbrott. I den nya lagen betonas att sex ska vara frivilligt och den som har samlag med någon som inte deltar av fri vilja kan dömas för våldtäkt. Sexuellt tvång har tagits bort och istället används begrreppet sexuellt övergrepp.

Händelser före 1 juli 2018 utreds efter gamla lagen.

Den som utsatts för ett sexualbrott väntar ibland med att göra en anmälan. Alla anmälningar som gäller händelser före 1 juli 2018 kommer att utredas enligt den gamla lagstiftningen. Eftersom våldtäkt har en lång preskriptionstid kommer både den gamla och den nya lagstiftningen att finnas med under lång tid framöver.

Beskrivning av brottet

Sexualbrott är ett samlingsbegrepp, ett samlingsnamn för brotten våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, köp av sexuell tjänst, koppleri med flera.

Ett sexualbrott är när du utsatts för en sexuell handling, en handling som är på ett sexuellt sätt mot din vilja. Är du en person i berondeställning eller under 15 år kan en sexuell handling bedömas på särskilt sätt. Våldtäkt är ett av de allvarligaste brottet inom sexualbrott. Den som genomför ett samlag eller en annan jämförbar sexuell handling med en person som inte deltar frivilligt döms för våldtäkt. Straffet är fängelse i lägst två och högst sex år.

Vad säger lagstiftningen om sexualbrott? Jo, det är ett samlingsbegrepp, ett samlingsnamn för brotten – våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, köp av sexuell tjänst, koppleri, människohandel och sexköpsbrott.

Sexualbrott behandlas i Brottsbalken sjätte kapitel.

Du är välkommen att kontakta oss om du behöver prata med någon, kanske känner du någon som varit med om något, har frågor om verksamheten, är intresserad av att bli medlem eller vill komma på studiebesök.

Personer som är oroliga för, eller har tappat kontroll över sin sexualitet kan ringa PrevenTell – hjälplinje vid oönskad sexualitet. Hjälplinjen vänder sig till den som känner sig orolig för sexuella tankar och handlingar eller är rädd att göra sig själv eller andra illa. För mer information, ring PrevenTell på 020 – 66 77 88.

Vad är olagligt och vad är ECPAT Hotline?

Det är inte olagligt att ta lättklädda eller nakenbilder på sig själv eller andra om samtliga inblandade är med på det och om de är någorlunda jämnåriga. Det kan bli fråga om ett brott om man sprider en bild vidare som inte föreställer en själv utan samtycke. Både den som sprider och den som tar emot och tittar, eller innehar bilden kan då anses ha begått barnpornografibrott (om bilden är att klassa som ”barnpornografisk” i lagens mening).Att sprida en nakenbild eller film på någon kan också utgöra förtal eller olaga integritetsintrång.

Om en vuxen tvingar ett barn att ta bilder eller filmer på sig själv framför en webbkamera kan en rad olika brott aktualiseras, såsom våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, sexuell posering.

ECPAT Hotline är en webbaserad anmälningssida där allmänheten anonymt kan tipsa om misstänkt sexuell exploatering av barn. Alla tips granskas och i relevanta fall skickas de vidare till svensk polis, till Hotline i annat land och till Interpol.

Syftet är att det ska leda till en brottsutredning och att kränkande bilder tas bort, för att därigenom motverka den sexuella exploateringen av barn.

2018 hanterade ECPAT Hotline 5 383 tips. Du kan tipsa om alla former av sexuell exploatering av barn, tex. dokumenterade sexuella övergrepp på barn (barnpornografi), människohandel med barn för sexuella ändamål, grooming och förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt. För mer information, gå in på www.ecpat.se. För att tipsa ECPAT Hotline: www.ecpathotline.se.