Polisanmäla sexualbrott

För att anmäla ett brott kan du ringa 114 14 eller besöka en polisstation. I Göteborg kan du besöka en av tre polisstationer: Centrum, Hisingen eller Hjällbo. Information hittar du på polisen.se.

Preskriptionstid

Att ett brott är preskriberat innebär att det inte längre går att väcka åtal för brottet. Preskriptionstiden är reglerad i Brottsbalkens 35:e kapitel. Preskriptionstiden varierar och är beroende av det högsta möjliga fängelsestraffet. Till exempel gäller för brott som kan ge max ett års fängelse är preskriptionstiden två år.

Våldtäkt är ett brott som maximalt kan ge ett fängelsestraff på 6 år vilket ger en preskriptionstid på 5 år från och med dagen då brottet utfördes.

För sexualbrott mot barn börjar preskriptionstiden räknas från dagen då barnet vuxit upp och fyller 18 år, inte från den dag då brottet begicks. Brottet sexuellt övergrepp mot barn kan maximalt ge ett fängelsestraff på 6 år och har då en preskriptionstid på 5 år från och med den dag då barnet som vuxit upp och fyller 18 år. Preskriptionstiden för detta brott blir då den dag då barnet vuxit upp till den yngre vuxen ålder och fyller 23 år.

Läkarundersökning

Det är viktigt att du så tidigt som möjligt genomgår en läkarundersökning. Det allra bästa är att du inte duschar innan läkarundersökningen eftersom att du då kan tvätta bort viktiga bevis. Läkaren gör då en fullständig kroppsundersökning som innebär att läkaren letar efter bevis på din kropp. Läkaren letar då efter bland annat sperma, saliv och hår som kommer från gärningsmannen. För bästa resultat bör en kroppsundersökning göras inom 72 timmar men bevis kan finnas kvar upp till 10 dagar. Spara alla de kläder du hade på dig, gärna i en papperspåse och att de är otvättade.

Nationellt centrum för kvinnofrid har varit med och utvecklat en spårsäkringssats (kallades tidigare för Rape-kit) som läkaren använder vid en kroppsundersökning efter en våldtäkt.

Det är ganska ovanligt att det syns i ditt underliv om du har blivit våldtagen. Slidan är väldigt elastisk men, det kan finnas sprickor omkring underlivet. Däremot kan det finnas andra skador på dig eller fysiska spår efter gärningspersonen på din kropp eller på dina kläder. Den här teknisk bevisning hjälper polisen och åklagaren att visa att ni har haft nära fysisk kontakt.

Rättegång

Om din anmälan skulle leda till ett åtal kan det bli rättegång. Du måste delta i rättegången och berätta vad som har hänt. Det kan vara bra att förbereda sig genom att titta på Rättegångsskolan från Brottsoffermyndigheten.

Rättegången kan komma att vara och upplevas som väldigt jobbig. Många tycker det är svårt att möta sin förövare i rättssalen men en del tycker att det är en lättnad att se denne inför rätten. Du kommer också att få väldigt många frågor som det kan vara jobbigt att svara på. Du kan ha svårt att komma ihåg vad som har hänt men försök att förbereda dig om vad det var som hände och försök att återberätta så sakligt och tydligt du kan. Återberätta också så sakligt du kan om vilka konsekvenser som det blev för dig av händelsen, den handlingen som var på ett sexuellt sätt.

Ditt stöd under rättsprocessen: Målsägarbiträde, vittnesstöd och stödperson

Som målsägare i ett sexualbrottsmål har du rätt till flera olika typer av stöd.

Målsägarbiträde

Under rättsprocessen kallas brottsoffret för målsägande. En målsägande kan i vissa fall få ett målsägarbiträde. Det är en jurist som har till uppgift att föra målsägandens talan och tillvarata målsägandens intressen under rättegången. Målsägarbiträdet kan också vara ett stöd under förundersökningen och hjälpa till med att yrka om skadestånd. Det är åklagaren som ansöker om målsägarbiträde hos domstolen som sedan utser ett målsägarbiträde. Det är inte alla målsägande som har rätt till ett målsägarbiträde men du som har utsatts för sexualbrott har det. Målsägarbiträdet får ersättning från staten så brottsoffret behöver inte betala för det.

Vittnesstöd

Ett vittnesstöd är en ideell person som hjälper människor som utsatts för brott eller varit vittne till brott. Vittnesstöd finns på alla tingsrätter och hovrätter i Sverige.

Stödperson

Om du behöver stöd under polisförhör eller under rättegång kan du ta med dig en stödperson. Stödpersonen får inte säga något under förhöret eller rättegången men det kan vara skönt att ha med sig någon som du kan tala med inför eller efter förhör eller inför eller efter en rättegång.

Har du funderingar, frågor inför en anmälan eller rättegång, så kan du alltid höra av dig till Humlegården.