Vad säger lagstiftningen om sexualbrott?

Sexualbrott är när någon utsätts för en sexuell handling, en handling som är på ett sexuellt sätt mot din vilja eller när den som utsätts är under 15 år eller är en person i beroendeställning. Sexualbrott innefattar bland annat våldtäkt, sexuellt övergrepp, sexuellt ofredande och koppleri.

Den 1 juli 2018 ändrades lagstiftningen för sexualbrott. I den nya lagen betonas att sex ska vara frivilligt och den som har samlag med någon som inte deltar av fri vilja kan dömas för våldtäkt. Sexuellt tvång har tagits bort och istället används begrreppet sexuellt övergrepp.

Händelser före 1 juli 2018 utreds efter gamla lagen.

Den som utsatts för ett sexualbrott väntar ibland med att göra en anmälan. Alla anmälningar som gäller händelser före 1 juli 2018 kommer att utredas enligt den gamla lagstiftningen. Eftersom våldtäkt har en lång preskriptionstid kommer både den gamla och den nya lagstiftningen att finnas med under lång tid framöver.