Kontakt med barn i sexuellt syfte

Kontakt med barn i sexuellt syfte kallas ofta "grooming". Polismyndigheten beskriver begreppet som "att någon tar kontakt med barn under 15 år för att längre fram begå övergrepp. Vid grooming sker oftast den första kontakten på ett chattforum eller en sida för kontaktannonser."

Brottsbalken sjätte kapitel, § 10, säger att en person som, i syfte att mot ett barn under femton år begår en gärning för vilken straff föreskrivs i § 4, 5, 6, 8, eller 10, träffar en överenskommelse med barnet om ett sammanträffande samt därefter vidtar någon åtgärd som är ägnad att främja att ett sådant sammanträffande kommer till stånd, döms för kontakt med barn i sexuellt syfte. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år (Lag (2009:343)).

Misstänker du sexuell exploatering av barn?

Då kan du vända dig till ECPAT Hotline. Det är en webbaserad anmälningssida där allmänheten anonymt kan tipsa om misstänkt sexuell exploatering av barn. Alla tips granskas och i relevanta fall skickas de vidare till svensk polis, till Hotline i annat land och till Interpol. Du kan tipsa om alla former av sexuell exploatering av barn, tex. dokumenterade sexuella övergrepp på barn (barnpornografi), människohandel med barn för sexuella ändamål, grooming och förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt.