Köp av sexuell handling av barn

Brottsbalken, sjätte kapitel: 9 §, säger att den som förmår ett barn som inte fyllt arton år att mot ersättning företa eller tåla en handling på ett sexuellt sätt, döms för köp av sexuell handling av barn till böter eller fängelse i högst två år. Det gäller även om ersättning har utlovats eller getts av någon annan (Lag (2005:90)).

Misstänker du sexuell exploatering av barn?

Då kan du vända dig till ECPAT Hotline. Det är en webbaserad anmälningssida där allmänheten anonymt kan tipsa om misstänkt sexuell exploatering av barn. Alla tips granskas och i relevanta fall skickas de vidare till svensk polis, till Hotline i annat land och till Interpol. Du kan tipsa om alla former av sexuell exploatering av barn, tex. dokumenterade sexuella övergrepp på barn (barnpornografi), människohandel med barn för sexuella ändamål, grooming och förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt.