Sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning

I Brottsbalken sjätte kapitel 3 § lyder: ”Den som förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling genom att allvarligt missbruka att personen befinner sig i beroendeställning till gärningsmannen döms för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning”.  En beroendeställning kan till exempel handla om en ekonomisk relation, den typ av lydnadsförhållanden som finns i militären och kriminalvården, eller det kan handla om relationen mellan en narkotikaberoende och dess langare Lag (2005:90).