Utnyttjande av barn för sexuell posering

Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, kan dömas för utnyttjande av barn för sexuell posering enligt Brottsbalken, sjätte kapitel: 8 §.

Straffet är böter eller fängelse i högst två år. Det gäller också den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Om brottet anses grovt kan förövaren dömas för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering med ett fängelsestraff från sex månader upp till sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt beaktas om brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet (Lag (2005:90)).

Misstänker du sexuell exploatering av barn?

Då kan du vända dig till ECPAT Hotline. Det är en webbaserad anmälningssida där allmänheten anonymt kan tipsa om misstänkt sexuell exploatering av barn. Alla tips granskas och i relevanta fall skickas de vidare till svensk polis, till Hotline i annat land och till Interpol. Du kan tipsa om alla former av sexuell exploatering av barn, tex. dokumenterade sexuella övergrepp på barn (barnpornografi), människohandel med barn för sexuella ändamål, grooming och förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt.