Våldtäkt, sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp mot barn

Våldtäkt mot barn

Brottsbalken, sjätte kapitel: 4 §, behandlar våldtäkt mot barn och där står skrivet: ”Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år”. Det är också våldtäkt mot barn om barnet fyllt femton men inte arton och är blodsbörd till förövaren eller står under fostran av förövaren.

För att brottet ska rubriceras som grov våldtäkt mot barn krävs att förövaren har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om förövaren med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet (Lag (2013:365)).

Brottet kan ge ett fängelsestraff på lägst två år och högst sex år. Grovt brott kan ge ett fängelsestraff på lägst fyra år och högst tio år.

Sexuellt utnyttjande av barn

Brottsbalken, sjätte kapitel; paragraf 5, gäller sexuellt utnyttjande av barn. Det är en rubricering för de brott anses mindre allvarliga än brott som rubriceras som våldtäkt mot barn och som kan ge ett fängelsestraff på högst fyra år Lag (2005:90).

Sexuellt övergrepp mot barn

Den som genomför en annan sexuell handling, än de som är straffbara under Brottsbalken, sjätte kapitel: paragraferna 4 och 5, med ett barn som är under femton år eller som inte har fyllt arton år och står under fostran av förövaren kan dömas för sexuellt övergrepp mot barn enligt Brottsbalken, sjätte kapitel: 6 §. Straffet är fängelse i högst två år. Om brottet anses grovt kan förövaren dömas för grovt sexuellt övergrepp mot barn och dömas till fängelse i lägst ett år och högst sex år Lag (2013:365).

Misstänker du sexuell exploatering av barn?

Då kan du vända dig till ECPAT Hotline. Det är en webbaserad anmälningssida där allmänheten anonymt kan tipsa om misstänkt sexuell exploatering av barn.Alla tips granskas och i relevanta fall skickas de vidare till svensk polis, till Hotline i annat land och till Interpol. Du kan tipsa om alla former av sexuell exploatering av barn, tex. dokumenterade sexuella övergrepp på barn (barnpornografi), människohandel med barn för sexuella ändamål, grooming och förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt.