Konsekvenser i din vardag

Ångest, oro, depression, skam, skuld, koncentrationssvårigheter, psykosomatiskt kan skapa exempelvis kroniska smärttillstånd, värk eller ständiga muskelspänningar, sömnproblem, oro för sitt eget minne, rädsla för att bli avslöjad, att vara värdelös, att inte klara av någonting och att inte vara omtyckt av  någon, trötthet, kraftlöshet, oföretagsam.

Ätstörningar, självdestruktiva handlingar genom att hetsäta, svårigheter att svälja, självsvälta, skada sig själv fysiskt/psykiskt.

Olika former av missbruk som exempelvis alkohol, tabletter, narkotika, spel, mat, sex.

Det kan ha skapats sexuella problem som rädsla, smärta, olust eller sexmissbruk av olika varianter.