Vår syn på sexualbrott

Sexuella brott är ett samlingsnamn som används för alla sexuella handlingar som utförts mot någon av de inblandade parternas vilja – utan sitt samtycke. Det kan vara allt ifrån trakasserier till incest. Det kan handla om att du var full på en fest. Det kan handla om att du plötsligt får minnen av sexuella handlingar som skedde för flera år sedan, kanske när du var ett barn eller vuxen. Det kan handla om att din man eller pojkvän gör saker med dig mot din vilja.

För oss på Stödcentrum Humlegården är det inte vilken typ av sexuella handlingar du har varit med om som är viktig. Med många års erfarenhet vet vi att det inte spelar någon större roll. Vi känner igen oss i varandra och i varandras livs-och läkprocesser och det är det som är viktigt.

Stödcentrum Humlegården vet av erfarenhet att sexuella handlingar kan innebära ett trauma, ett pågående, underliggande stresspåslag för den som utsatts och det är dessa effekter Humlegården strävar efter att läka.

Hos Stödcentrum Humlegården är det du själv som vet, vad du har varit med om och hur det kan ha påverkat dig och om du vill ha stöd eller söker efter någon att fråga/prata med. Stödcentrum Humlegården är i första hand till för att vara en plats där vi som har utsatts för någon form av sexuellt våld kan prata om hur det har påverkat oss och våra liv i vardagen.

På Stödcentrum Humlegården är det inte det som har hänt dig som står i fokus utan hur du mår nu och hur du kan hitta vägar till läkning. Hos oss får det ta tid. Du bestämmer själv din egen takt.