Föreläsningar på Humlegården

Föreläsningar på Humlegården möjliggörs av projektanslag från Brom. Föreläsningarna är för Humlegårdens medlemmarna. Tanken är att deltagarna inte alltid är så många och att föreläsningen är just i Humlegårdens lokal. Under föreläsningen skapas stora möjligheter till att ställa frågor och föreläsningen blir mer som förtroendefulla, öppna och ärliga samtal än en högtravande föreläsning.

Humlegården strävar efter att bjuda in tre föreläsare om året. De som bjuds in är till exempel personer som har upplevt trauman men, det kan också vara personer med yrken som författare, läkare, advokat, åklagare, forskare eller andra intressanta yrkesroller. Ibland bjuds föreläsare in som arbetar som terapeuter, psykologer som beskriver sin arbetsmetod/teori.