Skapande självbearbetande aktiviteter

Självbearbetande aktiviteter är ett namn för alla de aktiviteter och kurser som erbjuds till medlemmar. Alla kurser och aktiviteter har ett syfte till att hitta nya vägar för läkning. Alla människor är olika och befinner sig olika livsprocesser och behöver varierande metoder och verktyg. Ibland behöver du hitta nya verktyg för att komma vidare i en påbörjad process. Humlegården försöker erbjuda olika variationer av självbearbetande aktiviteter och erbjuder aktiviteter som fokuserar fysiskt och psykiskt.

Självbearbetande aktivitet har en professionella instruktörer som Humlegården arvoderar. Tillsammans med kursledaren skräddarsys ett upplägg. De självbearbetande aktiviteterna och även samtalsformerna startar igång små bearbetningsprocesser. Det är det de är till för. De självbearbetande aktiviteterna och samtalsformerna är i Humlegårdens lokaler och enbart för medlemmar så att deltagarna kanske kan vara lite mer avspända och ärliga till sig själva och i sina egna självreaktioner. Det finns alltid möjlighet att gå undan och prata med någon om det blir jobbigt under aktiviteten, kanske stanna kvar en stund efteråt. Givetvis finns Humlegårdens samtalsformer och Humlegårdens lokal alltid tillgänglig.

Exempel på de självbearbetande aktiviteter är: Kroppskännedom och gränssättning, Yoga meditativ, Yoga med fokus på stretchning och förbättra kroppshållningen, Traumakunskap, Symbolmålning och Skrivkurs. Bearbetningsaktiviteterna är inom projektform genom Socialstyrelsen.